Otevřený dopis k přijímaným sankcím proti Ruské federaci (.pdf)

Německo blokuje účinné sankce proti Ruské federaci a odmítá uzavření přístupu Ruské federace k mezibankovní finanční telekomunikaci SWIFT, aby snad německý občan nemusel doma sedět ve svetru a měl na levnou jízdu autem na nákup do Kauflandu

Novinky

24.02.2022 21:15

Pomozte Ukrajině s Pamětí národa

Spolek Mallorn přispěl na sbírku „Pomozte Ukrajině s Pamětí národa“ organizovanou Post Bellum, z. ú., částkou 5.000 Kč.

27.04.2021 20:41

Členská schůze

27.4.2021 proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2020, revizní zprávu za rok 2020, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2021. Členská schůze schválila činnost Rady za rok 2020, výroční zprávu za rok 2020, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2020.

06.04.2021 20:40

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Vydána výroční zpráva 2020

15.05.2020 12:20

Průběh řízení a soudů ve věci stavby Viktoria Center

Zveřejnili jsme na webových stránkách průběh řízení a soudů ve věci stavby Viktoria Center, s následným cílem zrušení diskriminační novely § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

10.05.2020 00:00

Členská schůze

27.4.2020 proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2019 a výroční zprávu, zprávu o stavu hospodaření a schválila účetní uzávěrku roku 2019. Členové též projednali plán činnosti na rok 2020. Členská schůze schválila činnost rady spolku za rok 2019 a zvolila Jana Kutého předsedou spolku na období 27.4.2020 až 27.4.2026.

 

25.02.2020 20:57

Výroční zpráva 2019

18.03.2019 22:00

Výroční zpráva 2018

16.04.2018 17:29

Členská schůze

Proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2017 a výroční zprávu, zprávu o stavu hospodaření a plán činnosti na rok 2018. Členská schůze schválila činnost rady spolku v roce 2017 a zvolila Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D., prvním místopředsedou spolku na období 10.4.2018 až 9.4.2024.

16.04.2018 17:20

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017: vz2017.pdf

13.11.2017 00:00

Členská schůze

Proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2016 a výroční zprávu, zprávu o stavu hospodaření a plán činnosti na rok 2017/18. Členská schůze schválila činnost rady spolku v roce 2017.

Mallorn je spolek pro ochranu přírody, životního prostředí, lidských práv a občanských menšin. 

 

Cílem činnosti spolku je zejména ochrana přírody ve zvláště chráněných územích i mimo chráněná území, ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv a ochrana občanských menšin. 

 

Své cíle spolek naplňuje brigádami, managementovými pracemi v ochraně přírody, poradenskou a informační činností, průzkumnými, výzkumnými, odbornými pracemi a posudky v ochraně přírody a životního prostředí, ochranou lidských práv a občanských menšin. Provozuje ekocentrum, zajišťuje osvětové, propagační, vzdělávací, výchovné a ediční aktivity v oblastech ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin, pobytové osvětově vzdělávací akce a aktivity, programy volného času s důrazem na oblasti ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin.

 

Spolek se účastní správních řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších řízení v oblastech ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin dle platných právních předpisů.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

Na březích Stříberky, která tekla východně od Mlžných hor, byla lesnatá země, kde rostly nejvyšší a nejkrásnější stromy Středozemě. Byly to mallorny, jež měly stříbrnou kůru a zlaté květy a od podzimu do jara měly zlatavé i listy. Ve Třetím slunečním věku se ta země nazývala Zlatý les a Lothlórien, "země snících květů". Tento les mallornů byl elfskou mocí chráněný před zlými tvory a stromům se dařilo a rostly jako nikde jinde v Ardě mimo Země neumírajících ...

/David Day, Tolkienův bestiář/ 

odmítáme okupaci Ukrajiny Ruskem

 

 

 

 

minerály

nerost

nerosty

mineralogická lokalita / lokalita minerálů
mineralogické lokality / lokality minerálů
mineralogické naleziště / naleziště minerálu / nerostu
mineralogická naleziště / naleziště minerálů / nerostů