Projekty

 

 

Novinky

04.06.2024 16:12

Výroční zpráva

26.03.2024 20:10

Členská schůze

26.3.2024 proběhla 17. členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2023, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2024. Členská schůze schválila revizní zprávu za rok 2023, činnost Rady za rok 2023, výroční zprávu za rok 2023, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2023. Členská schůze dále stanovila inventarizační komisi a zvolila Mgr. Michaela Pondělíčka místopředsedou spolku na období do 26.3.2029.

17.04.2023 20:30

Výroční zpráva 2022

 

Vydána výroční zpráva 2022

 

05.04.2023 20:32

Členská schůze

Členská schůze

29.3.2023 proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2022, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2023. Členská schůze schválila revizní zprávu za rok 2022, činnost Rady za rok 2022, výroční zprávu za rok 2022, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2022. Členská schůze dále stanovila novou výši členských příspěvků.

07.04.2022 20:33

Členská schůze

5.4.2022 proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2021, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2022. Členská schůze schválila revizní zprávu za rok 2021, činnost Rady za rok 2021, výroční zprávu za rok 2021, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2021. Členská schůze zvolila Petra Bittnera místopředsedou spolku na šest let (od 5.4.2022 do 5.4.2028). Členská schůze dále schválila inventarizační komisi ve složení Jan Kutý a David Mareš.

17.03.2022 20:33

Výroční zpráva 2021

 

Vydána výroční zpráva 2021

 

24.02.2022 21:15

Pomozte Ukrajině s Pamětí národa

Spolek Mallorn přispěl na sbírku „Pomozte Ukrajině s Pamětí národa“ organizovanou Post Bellum, z. ú., částkou 5.000 Kč.

27.04.2021 20:41

Členská schůze

27.4.2021 proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2020, revizní zprávu za rok 2020, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2021. Členská schůze schválila činnost Rady za rok 2020, výroční zprávu za rok 2020, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2020.

06.04.2021 20:40

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Vydána výroční zpráva 2020

15.05.2020 12:20

Průběh řízení a soudů ve věci stavby Viktoria Center

Zveřejnili jsme na webových stránkách průběh řízení a soudů ve věci stavby Viktoria Center, s následným cílem zrušení diskriminační novely § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

Mallorn je spolek pro ochranu přírody, životního prostředí, lidských práv a občanských menšin. 

 

Cílem činnosti spolku je zejména ochrana přírody ve zvláště chráněných územích i mimo chráněná území, ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv a ochrana občanských menšin. 

 

Své cíle spolek naplňuje brigádami, managementovými pracemi v ochraně přírody, poradenskou a informační činností, průzkumnými, výzkumnými, odbornými pracemi a posudky v ochraně přírody a životního prostředí, ochranou lidských práv a občanských menšin. Provozuje ekocentrum, zajišťuje osvětové, propagační, vzdělávací, výchovné a ediční aktivity v oblastech ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin, pobytové osvětově vzdělávací akce a aktivity, programy volného času s důrazem na oblasti ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin.

 

Spolek se účastní správních řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších řízení v oblastech ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin dle platných právních předpisů.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690

Na březích Stříberky, která tekla východně od Mlžných hor, byla lesnatá země, kde rostly nejvyšší a nejkrásnější stromy Středozemě. Byly to mallorny, jež měly stříbrnou kůru a zlaté květy a od podzimu do jara měly zlatavé i listy. Ve Třetím slunečním věku se ta země nazývala Zlatý les a Lothlórien, "země snících květů". Tento les mallornů byl elfskou mocí chráněný před zlými tvory a stromům se dařilo a rostly jako nikde jinde v Ardě mimo Země neumírajících ...

/David Day, Tolkienův bestiář/ 

odmítáme okupaci Ukrajiny Ruskem

 

 

 

 

minerály

nerost

nerosty

mineralogická lokalita / lokalita minerálů
mineralogické lokality / lokality minerálů
mineralogické naleziště / naleziště minerálu / nerostu
mineralogická naleziště / naleziště minerálů / nerostů