Členská schůze

05.04.2023 20:32

Členská schůze

29.3.2023 proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2022, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2023. Členská schůze schválila revizní zprávu za rok 2022, činnost Rady za rok 2022, výroční zprávu za rok 2022, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2022. Členská schůze dále stanovila novou výši členských příspěvků.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5