Projekty

 

 

Novinky

07.04.2016 23:12

Členská schůze

Proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2015 a výroční zprávu, zprávu o stavu hospodaření a plán činnosti na rok 2016. Členská schůze schválila činnost rady v roce 2015. Členská schůze zvolila Petra Bittnera druhým místopředsedou spolku na šestileté období (do 7.4.2022).

20.04.2015 22:00

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 (dokument)

20.04.2015 21:59

Členská schůze

Proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2014 a výroční zprávu, zprávu o stavu hospodaření a plán činnosti na rok 2015. Členská schůze schválila činnost rady v roce 2014.

08.04.2015 21:57

Ukončení správního řízení

Ministerstvo životního prostředí ukončilo správní řízení o povolení průzkumu pro těžbu břidlicových plynů (dokument)

20.05.2014 19:33

Spolek Mallorn vítá iniciativu TOP 09

 
16.03.2014 20:02

Výroční zpráva 2013

odkaz na Výroční zprávu 2013 v pdf

16.03.2014 19:59

Zahájení řízení na průzkum těžby HF

Zahájení řízení na průzkum těžby HF

https://www.mallorn.cz/projekty/stophf/

Mallorn je spolek pro ochranu přírody, životního prostředí, lidských práv a občanských menšin. 

 

Cílem činnosti spolku je zejména ochrana přírody ve zvláště chráněných územích i mimo chráněná území, ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv a ochrana občanských menšin. 

 

Své cíle spolek naplňuje brigádami, managementovými pracemi v ochraně přírody, poradenskou a informační činností, průzkumnými, výzkumnými, odbornými pracemi a posudky v ochraně přírody a životního prostředí, ochranou lidských práv a občanských menšin. Provozuje ekocentrum, zajišťuje osvětové, propagační, vzdělávací, výchovné a ediční aktivity v oblastech ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin, pobytové osvětově vzdělávací akce a aktivity, programy volného času s důrazem na oblasti ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin.

 

Spolek se účastní správních řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších řízení v oblastech ochrany přírody a životního prostředí, ochrany lidských práv a občanských menšin dle platných právních předpisů.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690

Na březích Stříberky, která tekla východně od Mlžných hor, byla lesnatá země, kde rostly nejvyšší a nejkrásnější stromy Středozemě. Byly to mallorny, jež měly stříbrnou kůru a zlaté květy a od podzimu do jara měly zlatavé i listy. Ve Třetím slunečním věku se ta země nazývala Zlatý les a Lothlórien, "země snících květů". Tento les mallornů byl elfskou mocí chráněný před zlými tvory a stromům se dařilo a rostly jako nikde jinde v Ardě mimo Země neumírajících ...

/David Day, Tolkienův bestiář/ 

odmítáme okupaci Ukrajiny Ruskem

 

 

 

 

minerály

nerost

nerosty

mineralogická lokalita / lokalita minerálů
mineralogické lokality / lokality minerálů
mineralogické naleziště / naleziště minerálu / nerostu
mineralogická naleziště / naleziště minerálů / nerostů