Členská schůze

07.04.2022 20:33

5.4.2022 proběhla členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2021, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2022. Členská schůze schválila revizní zprávu za rok 2021, činnost Rady za rok 2021, výroční zprávu za rok 2021, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2021. Členská schůze zvolila Petra Bittnera místopředsedou spolku na šest let (od 5.4.2022 do 5.4.2028). Členská schůze dále schválila inventarizační komisi ve složení Jan Kutý a David Mareš.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5