Kontakty

 

 

název: Mallorn, z. s.
právní forma: spolek
adresa: Chelčického 12/1130, 130 00 Praha 3
datová schránka: uyzidq5
e-mail: mallorn@mallorn.cz
web: www.mallorn.cz
telefon: +420723589170 (předseda spolku)
datum vzniku: 22.5.2002
registrace Ministerstva vnitra ČR: VS/1-1/50 394/02-R ze dne 4.6.2002
zapsaný ve spolkovém rejstříku: 1.1.2014, spisová značka: L 12765 vedená u Městského soudu v Praze
spolkový rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=749432&typ=PLATNY
IČ: 26593751
DIČ: CZ26593751
reg. Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00016488/001 ze dne 3.7.2002
bankovní spojení: FIO banka, č.ú: 2900654690/2010
působnost dle sídla: Praha, Praha 3
působnost dle převažující činnosti: Praha, Praha 3, území CHKO Český kras
působnost dle stanov celé území České republiky

 

Struktura organizace 

Organizace je strukturovaná s důrazem na akceschopnost, kdy je hlavní díl odpovědnosti za běžnou činnost svěřen adresně konkrétním pověřeným členům. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází jednou ročně. Výkonným orgánem spolku je tříčlenná rada. Každý člen rady je oprávněn jednat samostatně jménem spolku, činit jeho jménem právní úkony a brát na spolek právně platné závazky. Členství ve spolku je buď řádné, nebo přidružené. Hlasovat na členské schůzi jsou oprávněni pouze řádní členové. Noví zájemci o členství bývají přijímáni do přidruženého členství, o přijetí či změně formy členství rozhoduje rada spolku. Podrobnosti upravují stanovy spolku, organizační řád, zásady hospodaření a další směrnice."

 

Rada spolku

předseda

Jan Kutý | +420723589170 |  jan.kuty@mallorn.cz

1. místopředseda

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. mpkpz@tiscali.cz

2. místopředseda

Bc. Petr Bittner |  petr.bittner@ecn.cz

 

Členské příspěvky

Členové hradí členský příspěvek do 31.12. roku předchozího na rok následující ve výši 200 Kč na účet 2900654690/2010, do zprávy pro příjemce je třeba uvést příjmení člena. Doporučená forma úhrady je trvalý příkaz k platbě. Při platbě členského příspěvku až po novém roce se příspěvek zvyšuje na 400 Kč, v případě výzvy doporučeným dopisem na 600 Kč. Pokud není příspěvek uhrazen (připsán na účet spolku) do 31 dnů od odeslání doporučené výzvy, členství tímto dnem zaniká.

 

Dary a podpora

Naši činnost můžete podpořit finančním darem na účet číslo 2900654690/2010.
Pro dar na projekty v ochraně přírody a krajiny použijte variabilní symbol 600.
Pro dar na projekty v mineralogii použijte variabilní symbol 400.
Na vyžádání spolek vystaví doklad o daru, který lze odečíst od základu daně jak fyzických, tak i právnických osob.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

 

odmítáme okupaci Ukrajiny Ruskemrál