Členská schůze

26.03.2024 20:10

26.3.2024 proběhla 17. členská schůze spolku Mallorn. Členská schůze vzala na vědomí informace předsedy spolku o činnosti za rok 2023, informaci o stavu účetnictví a majetku a informaci o běžících projektech a plánu činnosti spolku na rok 2024. Členská schůze schválila revizní zprávu za rok 2023, činnost Rady za rok 2023, výroční zprávu za rok 2023, zprávu o stavu hospodaření spolku a schválila účetní uzávěrku roku 2023. Členská schůze dále stanovila inventarizační komisi a zvolila Mgr. Michaela Pondělíčka místopředsedou spolku na období do 26.3.2029.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690