Proti stavbě Viktoria Center a novele § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

 
Od 1.1.2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1992 Sb., která znemožnila spolkům zaměřeným na ochranu přírody účast v územních a stavebních řízeních (pokud nejsou sloučená s řízením EIA). Bylo proto pouze otázkou času, kdy se i na Praze 3 objeví stavba, která se svým charakterem dotkne zájmů ochrany přírody a krajiny a při tom nám nebude umožněný vstup do řízení. Byli jsme rozhodnuti v případě takové stavby i po novele zákona o ochraně přírody a krajiny usilovat o účast v řízení a spornost novely uvedeného zákona dovést až před Ústavní soud. Takovou stavbou se stala Viktoria Center (viz zde https://viktoriacenter.cz/).

04.10.2018 - O zahájení stavebního řízení jsme se dozvěděli z elektronické úřední desky (soubor v pdf).

05.10.2018 - Do stavebního řízení jsme se přihlásili jako účastník a zároveň jsme podali námitku systémové podjatosti úřadu Prahy 3 (soubor v pdf).

22.10.2018 - Účastenství nám bylo stavebním odborem úřadu MČ Prahy 3 zamítnuto (soubor v pdf).

24.10.2018 - Proti zamítnutí našeho účastenství jsme se odvolali k Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu (soubor v pdf).

13.12.2018 - Odvolání nám bylo Magistrátem zamítnuto (soubor v pdf).

19.01.2019 - Proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu jsme podali žalobu ke správnímu senátu Městského soudu v Praze (soubor v pdf).

23.01.2019 - Bylo vydáno stavební povolení této stavby (soubor v pdf).

27.04.2020 Městský soud naší žalobu zamítl (soubor v pdf).

03.05.2020 - Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze jsme podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (souobor v pdf). Pro zájemce připojujeme i přílohy, které jsme ke kasační stížnosti připojili:

- Ústavní stížnost - návrh skupiny senátorů na zrušeni jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., obou ve zněni zákona č. 225/2017 Sb. (soubor v pdf).

-  Vyjádření vedlejšího účastníka řízení k návrhu na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb. (oba ve znění zákona č. 225/2017 Sb.) - stanovisko Veřejného ochránce práv (soubor v pdf).

Pokud nám Nejvyšší správní soud nevyhoví, budeme moci napadnout diskriminační novelu § 70 zákona č. 114/1992 Sb. u Ústavního soudu.
 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5