Proti plánované přehradě na Berounce

 
Spolek Mallorn nesouhlasí s plánem výstavby přehrady na Berounce a připojuje se k petici proti tomuto záměru.

V následném kroku se spolek přihlásí u příslušných úřadů k zasílání informací o relevantních zahajovaných řízeních a bude se jich účastnit.
 

Situace na Berounce v otázce přípravy vodních děl na toku je politováníhodná

Téma přehrazení Berounky a zkrocení jejího toku v užším profilu řeky nad Berounem je už dlouhodobým strašákem pro místní obyvatele, chataře i návštěvníky CHKO Křivoklátsko. Od roku 1988, kdy se podařilo potlačit snahu o výstavbu přečerpávací elektrárny na Berounce, se dnes v hávu ochrany osob a majetku vynořil problém nový a o to horší – zajištění rozplavení toku pro případ velké vody v údolích Berounky nad Berounem.

Strůjci relativně necitlivé a v chráněné krajinné oblasti naprosto neakceptovatelné studie úprav toku, okolí i cestní sítě, včetně připravených vysokých hrází, si zřejmě neuvědomují, že jednoúčelové opatření jako vystřižené z učebnice o ignorantství 50. let a komunistickém „poručíme větru – dešti“ neodpovídá žádným teoriím udržitelného rozvoje a Agendy 2030, kterými žije Evropa a svět už dlouhou dobu. Podobně jako v minulosti tok řeky Litavky (do roku 2014) se teď snaží spoutat tok Berounky. Bez ohledu na kulturní atributy kraje Oty Pavla a na paleontologické, krajinářské a přírodní hodnoty jsou navrženy příležitostné „nádrže“ s hrází vysokou okolo 38 m a řada sanačních opatření pro vzdutí vody.

Doba jednoúčelových opatření typu Gabčíkova před 25 lety už pominula a doufáme, že se jen tak nevrátí. Podepisujte tedy petici proti tomuto technickému „křupanství“ a bojujte za záchranu kaňonu Berounky s námi!

Mgr. Michael Pondělíček, místopředseda spolku Mallorn


 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690