Západní Čechy

22.07.2017 00:00

Západní Čechy
22. až 23.7.2017, účast 3 osoby

První mineralogickou lokalitou byl výskyt wavelitu v Třenicích u Cerhovic. Zhlédli jsme jak starou, tak i novou lokalitu. Stará je bezvýchodně zasucená a na nové nebyly patrné žádné novější práce. Suť pod výchozem je prakticky vysbíraná, takže bez větších lámacích prací bez nálezu. Pokračovali jsme na Jedlovou horu, kde jsme byli naopak velmi příjemně překvapeni bohatými nálezy rumělky, a to hned do cca 20 cm pod povrchem. Poslední sobotní lokalitou byl lom Těškov. Jako vždy velké bohatství dutin s krystaly křemene, maximálně však do 1 cm. Velmi se mi tam líbí, jak jsou křemeny více či méně potaženy železitými a patrně i manganovými povlaky, takže zabarvení přechází od čiré (křišťál), přes mléčnou, zlatožlutou, žlutou, hnědou, fialovou až do černé barvy. Některé vzorky v uvedených barvách mají jakoby metalízu, takže nejvíc mě tam potěšil nálet vzorků krystalů křemene s jakoby fialovou metalízou. V neděli sprchlo, tak jsme odpískali záměr jet na Vlčí horu, tam by bylo asi trochu blátivo, a zajeli jsme na pole mezi Stříbrem a Sytnem. Pole bylo po obilí posekané, tak se sice hledat dalo, ale nalezené pyromorfity jsou spíše dokumentačního charakteru. Poslední lokalitou byla halda po staré těžbě u Sytna. Našli jsme nějaké křemínky, pár vzorků s drobným sfaleritem a zrna galenitu v celistvém křemeni. Nedávno odvezli z levé, menší haldičky pár fůr kamení a v obnoveném materiálu byl údajně nalezen 5 cm velký krystal galenitu obrostlý cerusitem.

 

 

  Nová lokalita wavelitu u Třenic, foto Mallorn, z.s.

 

 

  V suti po výchozem neni v podstatě nic, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Dokumentační vzorek wavelitu 4×3 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Lokalita Jedlová Hora, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Nálezy rumělky se hromadí, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Krásný krystal barytu z Jedlové hory, cca 2,5 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Jedlová hora, rumělka 11×8 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Lom Těškov, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Krystal křemene se zlatou metalízou, cca 1,5 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Těškov, křemen 10×4 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Těškov, křemen tří barev včetně pseudomorfozy křemenu po kalcitu 14×8 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Těškov, křemen s fialovou metalízou 11×7 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Stříbro, dokumentační vzorek pyromorfitu 5×5 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Sitno, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Sitno, křemen 10×5 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Sitno, sfalerit 5×4 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Sitno, křemen 15×10 cm, foto Mallorn, z.s.

 

 

  Sitno, sfalerit 7×6 cm, foto Mallorn, z.s.

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690