Východní Čechy

22.05.2021 00:00

Východní Čechy

22.5.2021

 

Účast 4 osoby.

 

Vzhledem k nehezké předpovědi počasí a k tomu, že dle zasvěcených informací momentálně není v Markovicích zajímavý materiál, zredukovali jsme plánovanou dvoudenní akci na jeden den. Mineralogické sběry jsme zahájili v Libodřicích. Bohužel se nám nepodařilo najít žádné zajímavější vzorky. Petr našel úlomek s vrostlicemi axinitu a klinozoisitu, se kterým posléze vyhrál třetí místo v soutěži nálezů Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea (https://www.mineralog.cz/souteznalezu/, resp. zde https://mineralog.webnode.cz/_files/200000485-485b0485b3/3%20m%C3%ADsto_axinit_klinozoisit__Libod%C5%99ice_Petr%20Havr%C3%A1nek.JPG). Já našel vzorky s většími lupeny muskovitu, na říznutí páskovanou horninu s klinozoisitem a Luděk si vzal pár kusů nevýrazně růžovofialového křemene na zkoušku, jak bude vypadat zpracovaný jako mugle. Na jednou balvanu jsme našli krystaly kalcitu.

 

Z Libodřic jsme přejeli k Bohuňovicím. Zde se nám (napotřetí) podařilo konečně lokalizovat staré výkopy na hvězdový křemen. Jen jsme tak mírně povrchově hrabošili a podařilo se nám pár, spíše jen dokumentačních vzorků získat. Lokalita však bude stát za další návštěvu.

 

Další zastávkou byla Ovesná Lhota. V časopise Minerál (2019-06, str. 494) se píše o výskytu scheelitu v kavernózním křemeni. Moc nadějí jsme si nedělali, neboť Luděk získal podrobnější informace v tom smyslu, že křemenů v lese bylo velmi málo a co tam bylo, bylo z naprosté většiny vysbíráno. Po příjezdu jsme navíc zjistili, že les byl vykácen a paseky samozřejmě zůstaly místy „zaklestěny“ a plocha pokryta závějemi jehličí. Při asi dvouhodinové pochůzce se nám v samotném lese povedlo najít jediný křemen, ale kompaktní bez dutin. Několik křemenů jsme vydolovali následně z lesní cesty, ale následná pečlivá prohlídka pod UV-C zdrojem nepřinesla ani náznak scheelitu. Z hlediska sběru, pokud není známý výchoz k výkopům, nelze na lokalitě scheelit najít.

 

Poslední lokalitou byl výskyt scheelitu u Humpolce. Zde jsme uspěli a za pomoci UV-C lampy jsme si v noci pár vzorků scheelitu pořídili.

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

 

  Lom Libodřice

 

  Libodřice - Petrův nález, klinozoisit z druhé strany

 

  Libodřice, krystaly kalcitu

 

  Libodřice - muskovit, větší vzorek 15 cm

 

  Libodřice - řez páskovanou horninou s klinozoisitem

 

  Lokalita Bohuňovice

 

  Bohuňovice - hvězdový křemen, šířka 10 cm

 

  Vykácený les u Ovesné Lhoty, křemeny se scheelitem nejsou

 

  Humpolec, čekání na tmu, UV lampa v pohotovosti

 

 

  Humpolec - scheelit

 

 

  Humpolec - scheelit

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5