Velikonoční Podkrkonoší

21.04.2017 17:04

Velikonoční Podkrkonoší
14. až 17.4.2017, účast Petr, Jan s rodinou, Lukáš s dětmi, Jan, Pavlína s rodinou

Pátek:
První lokalita u Libuně nezklamala a byla asi i jedna z nejlepších. Hlavní pole u Kněžnice bylo již vzrostlé, ale pole za remízkem a nad železniční zastávkou pár vzorků poskytlo. Pole u Cidliny zarostlé a v lomu Kyje-Doubravice jako obvykle nic. Ale odlesňují levý vrchol, tak možná svítá naděje na lepší časy. Na závěr jsme jeli zkusit, zda najdeme zapomenutou lokalitu zkamenělých dřev – jiskřivců u Stupné. Bohužel se nám to opět nepodařilo, i když z polní cesty si každý pár kousků odnesl.

Sobota:
Pole pod dráty nad Levínskou Olešnicí poskytlo pár vzorků, až s podivem na to, jak je profláknuté. Drobné pecky jsme našli i na poli u kravína, ač již obilí začalo klíčit. Lukáš zde našel docela slušný araukarit. Na poli u Horek byly nálezy minimální, pole je již dost zarostlé. Zato bohaté nálezy byly na Rovních nad Dolní Kalnou, kde zorali do hloubky po kukuřici a bylo mírně opršeno po vláčení.

Neděle:
Pole s karneoly Brdo – Krsmol je zarostlé, polní lokalita nad starým lomem V Popelkách je louka. Lokality okolo Rváčova jsou buď louky, nebo jetel. Nad Dráčovem směrem na Morcinov jsou hledatelná dolní pole, sem tam nějaký ametyst. Araukaritové lokality u Studence jsou louky či zarostlá pole. Lom Studenec je po podzimním odstřelu vybraný, najdou se jen drobné ametysty a kalcity.

Pondělí:
Prošli jsme páté a šesté patro lomu Košťálov, po pektolitech jen drobné zvětralé úlomky. Lom ve Smrčí na olivíny průměrný, zažil jsem v něm lepší i horší časy. V lomu Frýdštejn-Bezděčín jsme byli jen na haldách drceného kameniva. Pecek achátů – kašolongů poměrně dost, ale je zřejmé, že většina se při řezání rozpadne. Ametystů poměrně málo, ale povedla se jedna geodka ve které se po odleptání kalcitu objevila velmi estetická záhněda, kterou mám z této lokality poprvé.

Celkově byla akce velmi úspěšná, jen já jsem si přivezl přes 30 kg materiálu. Je zřejmé, že polovinu vyhodím po umytí od bláta a ze zbytku většinu po rozřezání, kdy se ukáže jen chalcedon. Ale i tak se těším na zpracování. Ve fotografiích jsou zatím tedy pouze uražené kousky, celistvé pecky zatím svá tajemství skrývají :-).

 

 

 

   Achátek Libuň, 3x3 cm

 

 

  Achát Libuň, 5x4 cm

 

 

  Achát Libuň, 7x6 cm

 

 

  Achát Kněžnice, 4x3 cm

 

 

  Rozbíjení kamení v lomu Kyje Doubravice

 

 

  Pole Levínská Olešnice

 

 

  Achát Levínská Olešnice, 5x2 cm

 

 

 

  Pole Na Rovních

 

 

  Přebrané zbytky u pole Na Rovních

 

 

  Úlomky žluťáků z pole Na Rovních, největší 5 cm

 

 

  Polní ametyst od Dráčova, 7x4 cm

 

 

  Marné hledání pektolitu v lomu Košťálov

 

 

  Olivínové zrno ze Smrčí, vzorek 6x5 cm

 

 

  Olivínky Smrčí, největší zrno 9 mm

 

 

  Achátek Frýdštejn 9x5 cm

 

 

  Achátek, Frýdštejn, 9x6 cm

 

 

  Kašolong z Frýdštejna, 8x4 cm

 

 

  Vyleptaný ametyst z Frýdštejna, 5x4 cm

 

 

  Vyleptaná záhněda z Frýdštejna, 6x5 cm

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5