Slovensko a Maďarsko

04.08.2023 00:00

4.-13.8.2023

Slovensko a Maďarsko

 

účast: 6 osob

 

Neděle 6.8.2023

 

Putování za kamením jsme započali dlouhým přejezdem z Prahy na návštěvu sběratele z Kunovy Teplice. Cestou lilo jako z konve a projížděli jsme i několika vytopenými vesnicemi. Na výběr byl velmi pěkný a neotlučený materiál z dolu v Jelšavě, agregáty krystalů dolomitu. Každý si nakoupil, co jeho hrdlo a peněženka ráčila a jeli jsme na přespání k vodní nádrži kterou nám doporučili. Měli jsme obavu, jak budeme stavět stany na čvachtající podmáčené louce, ale ukázalo se, že u přehrady za vyhořelým hostincem je prima suchý altán, kam se nám stany akorát vešly.

 

  Nákup u sběratele, Jelšava, dolomit 12x8 cm

 

 

Pondělí 7.8.2023

 

Ráno jsme přejeli do lomu Maglovec u Vyšné Šebastové. V letošním roce střílí pravou stranu lomu, kde jsou bohaté nálezy krystalů chabazitu až do velikosti tří centimetrů (tak velký jsme našli jen jeden, jako vypadlý samostatný úlomek). Pokračovali jsme pak do Slanského Nového Města, k dalšímu známému, sběrateli Ondreji Beňovi. Popovídali o nálezech, lokalitách, a vybrali si u něj nějaké další vzorky z místních sběrů. Já si pořídil kvalitnější vzorek hyalitu z Kecerovského Lipovce. Plánovaný  Cejkov s obsidiány na polích opět zklamal, všude byla pole zarostlá hustou kukuřicí. U Zemplína jsme nasbírali nějaké jaspisy na polní cestě u zchátralého kravína, ale na to, jaké byly průtrže se cesta nejevila moc vypláchnutá. Takže spíše paběrky. Den jsme zakončili na svém oblíbeném nocležišti u Maďarského Erdöhorváti a sotva se setmělo, tak jsme se již potřetí pustili do výkopu naší žíly zeleného opálu u polní cesty. Samozřejmě to je rok od roku větší hloubka, víc práce, méně vzorků, ale žíla stále ještě není dokopaná.

 

 

  Maglovec u Vyšné Šebastové

 

 

  Maglovec u Vyšné Šebastové, chabazit 14x10 cm

 

 

  Maglovec u Vyšné Šebastové, chabazit, foto R.B.

 

 

  Nákup u sběratele, Kecerovský Lipovec, hyalit 12x10 cm

 

 

  Nákup u sběratele, Kecerovský Lipovec, hyalit 12x10 cm v UV-C

 

 

  Zemplín, řez jaspis 7x4 cm

 

 

  Erdohorváti, Vojta kope opály

 

 

  Erdohorváti, před ranním dělením kořisti

 

 

  Erdohörváti, řezy zelený opál

 

 

  Erdohörváti, řez zelený opál 10x7 cm

 

 

Úterý 8.8.2023

 

Dopoledne jsme strávili v lomu Tarcal, který opět nezklamal. Zde se nám podařily velmi hezké nálezy. Zdejší hyalit má velmi silnou zelenou luminiscenci (nejvíce v UV-C, ale svítí i v UV-B a UV-A). Pokračovali jsme do vinice u Olászliszky na sběr obsidiánů. Obsidiány z Oláslizsky mají drobnou, ostrou skulpturu, připomínající trochu vltavíny z Jankova a díky tomu je nelze dobře vyčistit od zažraného prachu ani v ultrazvuku. Je třeba je na malou chvilku ponořit do kyseliny fluorovodíkové. Převážná barva je černá, některé jdou do šeda, případně jsou černo-šedě páskované (ty vychází zajímavě v řezu a vyleštění). Vzácně se dají najít hnědé obsidiány, případně hnědé s černými tečkami či šlírováním (mahagonové obsidiány). Sebral jsem pro zajímavost i několik valounků místních jaspisů, ale v řezu vyšly nezajímavé. Další lokalitou byla Tolcsva. Známe tam dvě cesty ve vinicích, v jedné jsou jaspisy, ve druhé jaspisy doprovází obsidián ve formě tzv. marekanitu (obsidiánové hrance do velikosti cca 4 cm, částečně s bělavým povrchem od vyvětrání z liparitového perlitu).

 

 

 

  Lom Tarcal

 

 

  Lom Tarcal, Michal s mackem hyalitu, foto M.N.

 

 

  Lom Tarcal, hyalit 8x6 cm

 

 

  Lom Tarcal, hyalit 8x6

 

 

  Lom Tarcal, hyalit 11x6 cm

 

 

  Lom Tarcal, hyalit 11x6 cm v UV-C

 

 

  Oláslizska - vinice

 

 

  Oláslizska, obsidiány

 

 

  Oláslizska, mahagonový obsidián 5x3,5 cm

 

 

  Tolcsva - cesty ve vinicích

 

 

  Tolcsva, řezy jaspis

 

 

  Tolcsva, řez jaspis 12x7 cm

 

 

  Tolcsva, řez jaspis 9x5 cm

 

 

  Tolcsva, obsidián - marekanit

 

 

Středa 9.8.2023

 

Středeční kamenobraní jsme zahájili návštěvou obce Komlóska. Od altánu u Ruzsin centra jsme prošli několik lesních cest a koukli do koryta potoka. V potoce zcela bez nálezu a na cestách jen několik málo nadějných jaspisů. O to větší bylo překvapení, když jsem jeden z „nicmoc“ jaspisů rozřízl a ukázal se krásný achát. Následovaly další dvě lokality u Erdöhorváti, jednu jsme již od minulých návštěv znali (taška jaspisů, bohužel poměrně fádních, tmavších barev), druhá nová, kde jsme v polních cestách našli několik málo jaspisů a opět obsidiány – marekanity, i když méně a menších než u Tolcsvy. Poslední místo u Erdöhorváti byla lokalita Agáros hill. V polních cestách a vinicích bylo jaspisů spíše poskrovnu, ale něco se najít dalo.

 

 

  Komlóska, řez achát 10x7 cm

 

 

  Erdohorváti, hromádka přebraného kamení (jaspisy jsou již v tašce)

 

 

  Erdohorváti, hrabošení u cesty

 

 

  Erdohörváti, řezy jaspisu

 

 

  Erdöhorváti, řez jaspis 6x6 cm

 

 

  Erdöhorváti, řez jaspis 12x6 cm

 

 

  Agáros hill-tető u Erdöhorváti - vinice

 

 

Čtvrtek 10.8.2023

 

Další den jsme přejeli k obci Rátka, na lokalitu Herceg-Köves-hegy, Koldu. Pod kopcem je menší ryolitový lom na stavební obklady. Ve skrývce jeho nadloží se daly najít nějaké jaspisy a křemence s fosilizovanými větvičkami a rákosy (trochu podobné jako na lokalitě Jelšový potok u Kremničky, ale méně kvalitní). Ve starších lůmcích ve vrchu nad lomem měla být Sb, Ag a As mineralizace (antimonit, stibikonit, cinnabarit, realgar), tu jsme však nenašli. Vojta si ale všiml, že v blocích křemene a křemence jsou vrstvy bílého rohovce se zajímavými kresbami. Velmi obtížně se získávaly, rohovec se štípal na tenčí vrstvy kolmo na kresby do velmi ostrých střepin Po rozřezání jde ale o velmi zajímavý materiál. Následně jsme přejeli k nádrži Gilip-patak, Ingvár Tó, monoki víztározó, odkud jsme se vydali delší, zato však méně pohodlnou cestou na lokalitu Megyaszó – Legyesbény. Běžné přístupy na tuto lokalitu – od silnice jsou totiž nově střeženy kamerami a majitel pozemku nevybíravě vyhání sběratele. Cestou jsme v lese shlédli zajímavý chráněný přírodní výtvor – několik set m2 velký výchoz jaspisu a u pole slunečnic jsme si nafotili rozsáhlé lemy konopí :-) … Na lokalitě Megyaszó – Legyesbény je znát, že je hlídaná, žádné nové výkopy, povrch od hyalitů velmi vysbíraný. Přesto se nám podařilo nějaké vzorky po povrchu nasbírat a zejména Vojta, který rozbíjel každou podezřelou kuličku, měl štěstí na nádherné drahé opály. I mě se povedlo tentokrát najít alespoň vzorek opálu ohnivého. Po návratu jsme přenocovali u nádrže.

 

 

  Herceg-Köves-hegy, Koldu (obec Rátka) - starý lůmek

 

 

  Herceg-Köves-hegy, Koldu (obec Rátka) - fosilní rákosy a větvičky v limnosilicitu

 

 

  Herceg-Köves-hegy, Koldu (obec Rátka) - řezy rohovcem

 

 

  Herceg-Köves-hegy, Koldu (obec Rátka) - řez rohovec 8x6 cm

 

 

  Herceg-Köves-hegy, Koldu (obec Rátka) - řez rohovec 10x8 cm

 

 

  Výchoz jaspisu v lese u Gilip-patak, Ingvár Tó, monoki víztározó

 

 

  Konopí u slunečnicového pole při cestě k Megyaszó - Legyesbény

 

 

  Zanedbaná lokalita Megyaszó - Legyesbény

 

 

  Megyaszó - Legyesbény, hyality

 

 

  Megyaszó - Legyesbény, hyality v UV-C

 

 

  Megyaszó - Legyesbény, hyalit 6x5 cm v UV-C

 

 

  Megyaszó - Legyesbény, hyalit 6x5 cm

 

 

  Megyaszó - Legyesbény, ohnivý opál, foto V.B.

 

 

  Megyaszó - Legyesbény, drahý opál, foto V.B.

 

 

  Megyaszó - Legyesbény, drahý opál, foto V.B.

 

 

Pátek 11.8.2023

 

První byl v plánu lom Lilakö-Bánya, Lilabánya. Po příjezdu jsme zjistili, že v horním ryolitovém lomu nic není. Přítomný pracovník byl velmi ochotný, věnoval nám i zajímavý kusový kalcit z pohoří Piliš. V dolním lomu byl pracovník sice také ochotný, ale bylo již po pracovní době a šéf na telefonu návštěvu nepovolil. Tak jsme si odvezli jen pár vzorků hnědého opálu z blízkého zářezu silnice, barvou i strukturou velmi podobného opálu z Dargovského průsmyku na Slovensku. Následně jsme přejeli ke Köves-domb, gejzírkúp Maradványai. Zde jsou kus od silnice zbytky gejzírového kužele, nyní malý vytěžený pahrbek, s cedulí, že místní úřad přísně zakazuje bez povolení kopat a sbírat minerály. Jak to bývá, byl tento chráněný výtvor samozřejmě pěkně (a čerstvě) rozkopaný. Nechtěli jsme řešit případné konflikty, tak jsme sebrali jen na povrchu pár páskovaných jaspisů. Do nedalekého lomu nás nepustili, ale na poměrně čerstvě bagrem prohrnuté polní cestě mezi vinicemi a v zatáčce silnice ke gejzíru jsme nasbírali poměrně dost vzorků jaspisu, ale i pecek menších chalcedonů až achátů.

 

 

  Lom Lilakö-Bánya, Lilabánya - řezané ryolitové desky

 

 

  Silniční zářez u lomu Lilakö-Bánya, Lilabánya - výskyt hnědého opálu

 

 

  Rozkopaný gejzírový kužel - Köves-domb, gejzírkúp Maradványai, foto M.N.

 

 

  Köves-domb, gejzírkúp Maradványai - řezy opálů, jaspisů, achátů a chalcedonů

 

 

  Köves-domb, gejzírkúp Maradványai - řez opál 16x3 cm

 

 

  Köves-domb, gejzírkúp Maradványai - řez achát 7x6 cm

 

 

  Köves-domb, gejzírkúp Maradványai - řez achát 10x7 cm

 

 

Sobota 12.8.2023

 

Dopoledne proběhl přejezd na Slovensko, kde jsme měli domluvenou návštěvu lomu Šiatorská Bukovinka. Lom je bohatý na zeolity, zejména laumontit, skolecit a epistilbit. Kromě těchto běžných minerálů se mi podařilo najít jeden vzorek s výjimečně velkými krystaly chabazitu, navíc s vysokým leskem a nazlátlou barvou povrchu. Následoval lom Veľké Dravce – lom. Bohužel byl víkend a hlídač nám neumožnil nákup odložených vzorků pracovníků od štípaček. Původně těžený prostor, kde jsme v minulých letech vylamovali vzorky s kuličkovými kalcity a aragonitem je nyní zvážen skrývkou z další těžby naproti a poskytuje jen paběrky. V nové těžbě se tyto vzorky také vyskytují, ale bohužel velmi málo. Podařilo se nám tam však v jednom místě objevit poměrně bohatou mineralizaci phillipsitu. Phillipsit je již z tohoto lomu popsán, ale pouze jako výjimečné tři malé vzorky.

 

 

  Lom Šiatorská Bukovinka

 

 

  Lom Šiatorská Bukovinka, chabazit 17x9 cm

 

 

  Lom Šiatorská Bukovinka, chabazit - detail

 

 

  Lom Veľké Dravce

 

 

  Lom Veľké Dravce, phillipsit 11x6 cm

 

Neděle 13.8.2023

 

V závěru akce jsme navštívili lůmky u Banské Belé, kde lze najít bohaté agregáty krystalů křemene a křišťálu, občas se žezlovým vývojem. V lůmcích se od naší předloňské návštěvy nepracovalo, žádné nové výkopy a práce, takže jsme jen zlehka chvíli paběrkovali. Poté jsme navštívili našeho známého místního sběratele Noro Hesouna, od kterého jsem si dva vzorky se „žezláky“ koupil. Chtěli jsme ještě zkusit cestou zpět návštěvu lomu v Žiranech, ale protože víkend, tak brány zamčené a nikdo nikde.

 

 

  Lůmek Banská Belá

 

  Nákup u sběratele, Banská Belá, žezlový křišťál 4,5x4 cm

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5