Příbramsko (uzavřená akce)

16.06.2023 00:00

16.6.2023

Příbramsko (uzavřená akce)

 

účast: 3 osoby

 

Akci jsme zahájili na odvalu šachty č. 15. Po poměrně dlouhém hledání se nám podařilo najít nějaké dutiny s krystaly kalcitu, ale kromě nálezu jedné velké dutiny Luďkem to nebyla žádná velká sláva. Každopádně mají zdejší kalcity častou červenou luminiscenci v UV záření (tzv. děsivce). V terénu jsme si potvrdili, že odval haldy č. 5 je v podstatě nehledatelný, komplet rekultivovaný. Vedlejší odval haldy č. 6 tvoří špičatou dominantu, ale na povrchu je tvořen drobnější haldovinou, bez nějakých větších šancí na nálezy. Na odvalu haldy č. 9 u Jerusalema se nějaké dutiny s kalcity najít daly, ale nálezová situace je zde ještě horší než u haldy č. 15. I zde je častá luminiscence v UV. V jednom z rozbitých kalcitů jsme našli žilku sfaleritu, v okraji se silnou oranžovou luminiscencí v UV-A. Patrně půjde o cerusit, vzniklý rozpadem galenitu. Na zbytcích haldoviny u šachty č. 16 jsme pak nasbírali nějaké vzorky uraninitu a po setmění opět i UV aktivní kalcity (děsivce) a zeleně svítíci povlaky uranospinitu s ťujamunitem.

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

 

  Odval šachty č. 15

 

  Kalcit, odval šachty č. 15

 

  Kalcit, odval šachty č. 15

 

 

  Kalcit, odval šachty č. 15     kalcit (UV-A), odval šachty č. 15

 

  Kalcit (UV-C), odval šachty č. 15

 

  Odval šachty č. 6

 

  Sfalerit, v okraji zřejmě cerusit, odval šachty č. 9 - Jerusalem

 

  Sfalerit, v okraji zřejmě cerusit (UV-A), odval šachty č. 9 - Jerusalem

 

  Odval šachty č. 16, podezřelé vzorky k roztřídění

 

  Odval šachty č. 16, vytříděně vrorky s uraninitem

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690