Podkrkonoší, Krkonoše a Polsko

28.09.2017 00:00

Podkrkonoší, Krkonoše a Polsko
28.9.-1.10.2017, 8 účastníků

Čtvrtek:
Pole u Libuně – nad nádražím je nízký ozim ve kterém se dalo docela dobře hledat. Pole z druhé strany lesa, ke Kněžnici bylo povláčené, neopršelé a pod lesem je již vzrostlý ozim.
Pole u železniční zastávky Kněžnice – pod silnicí je zelené, nad zastávkou zorané, neopršelé, takže nic moc. Pole u Cidliny bylo povláčené, málo opršelé, ale něco se najít povedlo. Pole u Železnice (u tábora) je zelené. Lom Doubravice dočista vybraný, žádný materiál a žádné nálezy (ani na skládce kameniva). Zato jsme dostali informaci, že se bude již ve středu levá strana lomu střílet a stěna také byla již navrtána a připravena k odstřelu.

Pátek:
Pole u Levínské Olešnice, pod Levínem horní část zelená, spodní část čerstvě zoraná, neopršelá. Políčko v lese je stále louka. Pole u kravína bylo čerstvě uválcované, ale kupodivu velmi dobře hledatelné, nálezů celkem dost. Lom Studenec poměrně vybraný, právě vrtaly levou stěnu na odstřel. Pod touto stěnou jsem našel achátovou pecku, což tam není tak časté, tak se uvidí, co pak bude v odstřelu. V jámě (nejspodnější etáž) nějaký materiál byl, našel jsem tam dvě pecky, není však jisté, zda budou mít achátovou výplň. Pole u Horek čerstvě zorané, neopršelé, bez nálezů. Rovně, pole u lesa nízká řepka, ve které se dalo hledat, horní pole jsou zatím nezoraná strniště.

Sobota:
Navštívili jsme zpřístupněnou uranovou štolu v Polských Kowarech. Prohlídka byla celkem zajímavá, leč z polštiny jsem chytal tak každé desáté slovo, a tak mi bylo zřejmé pouze téma výkladu :-). V lomu Szklarska Poreba – Huta jsme našli v žule, v hnízdech pegmatitu dutinky tak do 3 cm se záhnědami maximálně 0,5/1 cm, což bylo trochu zklamání. Lom Frýdštejn byl na množství nálezů tak průměrný, ale mám pocit že pecky jsou kompaktnější, tak by mohlo být tentokrát po rozřezání méně odpadu.

Neděle:
Do starého lůmku Mordloch v Mordově rokli nás z Rydvaltic a zpět doprovázely dvě Felix Mineralis (kočky mineralogické). Bohužel při hledání nepomohly. Ve stěně lomu na nás mrkala půlka krásného velkého achátu, bohužel zcela nedobytného. Pecky s acháty zde jsou dost řídké a kámen extrémně tvrdý, takže jsme zjistili že nejlepších výsledků lze dosáhnout prohrabováním staré kamenné suti v pravé přední části lomu. I tak bylo nálezů poskrovnu. V rokli u potoka ke SKI areálu Hodkovice nad Mohelkou jsem našel jediný achát, melafyru je v sutích málo, asi by bylo třeba déle a hlouběji kopat v suti. Na turistické cestě k rokli jsme našli poměrně dost pecek, podle vzhledu byla štěrkována kamením z Frýdštejna. Starý lůmek u Proseče se nám najít nepodařilo. Políčka na Rašovce byla čerstvě zorána, neopršelá a našli jsme tam jen zlomky achátů.

Publikované fotografie – spolek Mallorn

 

 

  Pole Cidlina

 

 

  Lom Doubravice

 

 

  Vrty v Doubravickém lomu připravené na odstřel

 

 

  Pole nad Morcinovem

 

 

  Ametyst Morcinov

 

 

  Pole Levínská Olešnice, u kravína

 

 

  Lom Studenec

 

 

  Pole na Rovních

 

 

  Štola Kowary

 

 

  Rudní uranová žíla ve štole Kowary

 

 

  Výklad ve štole

 

 

  Modely jaderných bomb

 

 

  Model Hirošimské bomby

 

 

  Barevná show ve štole k prezentaci jaderného výbuchu v Hirošimě

 

 

  Barevná show ve štole k prezentaci jaderného výbuchu v Hirošimě

 

 

  Barevná show ve štole k prezentaci jaderného výbuchu v Hirošimě

 

 

  Barevná show ve štole k prezentaci jaderného výbuchu v Hirošimě

 

 

  Barevná show ve štole k prezentaci jaderného výbuchu v Hirošimě

 

 

  Pokračování výkladu

 

 

  Lom Szklarska Poreba

 

 

  Dutina se záhnědou 7×6 cm, Szklarska Poreba

 

 

  Lom Frýdštejn

 

 

  Lom Mordloch

 

 

  Felis "mineralis" - kočka "mineralogická"

 

 

  Lom Mordloch, achát ve stěně

 

 

  Felis "mineralis" při hledání achátů

 

 

  Acháty Mordloch (foto Miroslav Novák)

 

 

  Políčka na Rašovce...

 

 

 ... a na nich kromě velkého pavouka skoro nic

 

 

  Nálezy připravené k rozřezání

 

 

  Nálezy připravené k rozřezání

 

 

  Nálezy připravené k rozřezání

 

 

  Nálezy připravené k rozřezání

 

 

  Nálezy připravené k rozřezání

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5