Maďarsko a Slovensko 2021

24.07.2021 00:00

24. až 31.7.2021

 

Účast 6 osob.

 

Neděle 24.7.2021

 

Celá sobota padla na přejezd do Maďarska, takže jsme začali v neděli ráno.

 

První plánovanou mineralogickou lokalitou bylo naleziště opálů – skelných, mléčných, ale i ohnivých a drahých mezi obcemi Megyaszó a Legyesbény (lokalita Hosszu Hegy). Tuto lokalitu jsme neúspěšně hledali již před dvěma roky. Filip vytipoval další tři místa, kde by se naleziště mohlo nacházet, a hned napoprvé jsme se trefili. Opály se zde nachází v kuličkách – konkrecích. Kopat jsme se neodvážili, ale pouhým paběrkováním na povrchu jsme nasbírali bohatě vzorků s hyality a pár obecných opálů. Zdejší hyality, podobně jako ty z Tarcalu, intenzivně zeleně svítí, jak pod UV-A, tak, ještě více, pod UV-C. Další byl v plánu právě lom Tarcal. Zamýšleli jsme zkusit uplatit hlídače pivem, ale byla zamčená závora již na odbočce z obce a k lomu pěkná štreka do kopce, tak jsme lom vzdali. Pokračovali jsme do vinice u obce Olászliszka, kde se hledají obsidiány. Tentokrát byl čerstvě zoraný bezový sad pod vinicí, což přineslo nálezy podstatně větších vzorků než minule. Našly se i zde velmi ceněné „mahagonové“ obsidiány. Následovala lokalita jaspisů Tolcsva. Tentokrát jsme dali hledání širší záběr, kromě hlavního naleziště na cestě vinicí jsme prošli i pár řádků samotné vinice a dvě další souběžné cesty. Nutno však poznamenat, že mimo hlavní cestu jsou nálezy výrazně chudší. Novinkou zde byly nálezy obsidiánu, včetně jednoho většího kusu, a zpevněného sopečného tufu s obsidiánem. K večeru jsme přejeli na hlavní jaspisovou lokalitu – okolí obce Erdöhorváti. Zjistili jsme, že lokalita, kterou jsme navštívili před dvěma lety, je hodně zarostlá, a navíc ji zrovna oplocují. Chvíli jsme hledali, než jsme staré agrární haldičky v kraji lesa našli. Od minulé návštěvy byly mnohem více probrané, a tak byly nálezy skrovné. K večeru jsme se šli ještě jen tak projít po cestě a na dohled od auta a stanů jsem v kraji cesty uviděl asi 4 cm velký kus zeleného opálu, které jsou zde hodně vzácné. Luďkovi to nedalo a v místě nálezu hrábl kladívkem. A tak jsme objevili asi tak 20/20 cm, 1,5 metru dlouhou žílu skvostného zeleného opálu. Až do setmění jsme kopali a následně jámu zahrnuli, aby do ní někdo na cestě nespadl :-) …

 

  Lokalita Hosszu Hegy, foto Jan Hošek

 

  Vinice Olászliszka

 

  Obsidiány – Olászliszka, foto Jan Hošek

 

  Nejproduktivnější cesta na jaspisy, Tolcsva

 

  Zarostlá lokalita jaspisů Erdöhorváti

 

  Jaspisy u Erdöhorváti v polní cestě, foto David Zahradníček

 

  Nález zeleného opálu u Erdöhorváti, foto Jan Hošek

 

  Zelený opál, Erdöhorváti, foto Jan Hošek

 

  Hyalit největší 5×4 cm, Hosszu Hegy     Hyalit Hosszu Hegy v UV-C

 

  Opál, řez 7×5 cm, Hosszu Hegy

 

  Obsidián 8× cm, Olászliszka

 

  „Mahagonový“ obsidián 5×5 cm, Olászliszka

 

  Řez jaspis 7×6 cm, Tolcsva

 

  Řez jaspis 10×8 cm, Tolcsva

 

  Obsidián 7×6 cm, Tolcsva

 

  Obsidiány v sopečném tufu 10×9 cm, Tolcsva

 

  Řez jaspis 10×5 cm, Erdöhorváti

 

Pondělí 26.7.2021

 

Hned po ránu jsme pokračovali ve výkopu, a nakonec jsme tak získali 1,5 bedýnky úžasné zelené suroviny. Již se těšíme na vybroušení a vyleštění. Přejeli jsme na druhou stranu obce a ověřili jsme druhou, méně známou lokalitu jaspisů u Erdöhorváti, kde jsou agrární haldičky ještě téměř netknuté, takže jsme si nasbírali dostatek jaspisového materiálu. Vzhledem k vedru jsme se pak zastavili na termálním koupališti u Sárospataku a osvěženi pokračovali na Slovensko, na lokalitu obsidiánu Viničky. Bohužel ta část vinice, kde je nejlepší výskyt, je hlídaná a hlídač nám sdělil, že majitel vstup nepovoluje. I tak jsme si na přístupové cestě a v sousedství našli hrst místních obsidiánů. Luďkovi se v haldičce drobného výkopu povedlo najít i poměrně velký kus. Následující lokalitou byl Zemplín. Bohužel pole s nálezy zdejších jaspisů jsou dlouhodobě neobdělávaná, a tak jsme našli jen pár vzorků na polní cestě okolo zaniklého JZD. Pole u Cejkova, kde se hledají obsidiány, byla zarostlá a pole u Brehova, kde mají být také jaspisy, bylo zarostlé slunečnicí. V kraji, kde byla slunečnice řidší, se nám podařilo nasbírat hrst střípků obsidiánů, zajímavé je, že po úlomcích jaspisů, opálů či chalcedonů jsme zde nenašli ani stopu. Možná se hledají někde dále na poli. K večeru jsme se utábořili u rybníka u Byšty.

 

  Úlovek zeleného opálu, Erdöhorváti, foto Jan Hošek

 

  Zelený opál Erdöhorváti

 

  Erdöhorváti, druhá lokalita

 

  Erdöhorváti, zde je jaspisů na výběr

 

  Lokalita obsidiánu Viničky, foto Luděk Kráčmar

 

  Lokalita obsidiánu Brehov, foto Jan Hošek

 

  Zelený opál 13×10 cm, Erdöhorváti

 

  Řez jaspis 7×5 cm, Erdöhorváti

 

  Řez jaspis 9×8 cm, Erdöhorváti

 

  Obsidiány do 1,5 cm, Viničky

 

  Řez jaspis 7×5 cm Zemplín

 

  Řez jaspis 14×7 cm Zemplín

 

  Obsidiány do 1,5 cm, největší 6×4 cm, Brehov

 

 

Úterý 27.7.2021

 

Po ránu jsme vyrazili na lokalitu modrých a hnědých chalcedonů na poli u Byšty. Pole bylo sice sklizené, ale protože už od minulého roku, tak značně zarostlé plevelem. Také bylo zjevně dost prohledané a vysbírané. Nějaké vzorky sice dalo, ale žádná velká sláva. K výkopům v lese jsme ani nešli. Pole u Breziny a Kuzmic byla zarostlá, takže jsme pokračovali rovnou do lomu Slanec. V minulých letech jsme zde opakovaně posílali žádost předem a bylo to vždy takové, možná ano, spíše ne a až na místě jsme pak dostali souhlas. Tentokrát jsme tedy žádost předem neposílali a zkusili se dohodnout na místě. Vedoucí lomu nám sdělil, že momentálně není v lomu bezpečný stav, že to tedy nejde. A že je chyba, že jsme neposlali žádost předem… Pokračovali jsme tedy na dohodnutou návštěvu u místního sběratele ve Slanském Novém Mestě. Jmenuje se Ondrej Beňo. Pokud pojedete někdy poblíž, zastavte se u něj, stojí to za to. Má web https://moje-achaty.webnode.sk/, adresa je Slanské Nové Mesto 38, 044 18 Kalša, email: ondrejbeno1986@gmail.com, telefon +421 910 790 666. Lze u něj velmi výhodně nakoupit nádherné ukázky minerálů z okolních lokalit, ale i z Maďarska atp. Hlavně má suprovou leštěnou Byštu, Brezinu a mnoho dalšího a umí leštit opravdu kvalitně. Vzorky hyalitu se zelenou fluorescencí v UV nám k nákupu věnoval. Po nákupu a posezení jsme přejeli do Herľan a ubytovali jsme se velmi levně v penzionu hned naproti gejzíru. V noci jsme se podívali a nafotili jsme jeho erupci.

 

  Zarostlé pole u Byšty

 

  Chalcedon, Byšta

 

  Achát, Byšta

 

  Herľany – gejzír

 

  Modrý chalcedon 6×5 cm, Byšta

 

  Hnědý chalcedon 5×4 cm, Byšta

 

  Leštěný chalcedon 12×11 cm, Brezina – nákup u Ondreje Beňa

 

  Leštěný chalcedon 9×8 cm, Brezina – nákup u Ondreje Beňa

 

  Hyalit 8×7 cm, Kecerovský Lipovec – dar Ondrej Beňo  /  Hyalit v UV-C, Kecerovský Lipovec – dar Ondrej Beňo

 

 

Středa 28.7.2021

 

Ráno jsme se vypravili na lokalitu opálů u Herľan. Překvapil nás rozsah nového výkopu, je tam vykopaná štola asi 4 metry dlouhá po žíle převážně masového opálu. Materiál venku byl však velmi chudý a nekvalitní, zjevně mnohokrát přebraný. Luděk se obětoval a vleže v podzemí se pustil do vysekávání čerstvé opálové suroviny. Díky tomu jsme si odvezli kvalitní materiál i na řezání a leštění. Dále jsme pokračovali do lomu Vechec, kde jsme návštěvu měli domluvenou. Vedoucí lomu je k mineralogům vstřícný, přestože, jak nám říkal, mu vadí, že tam o víkendech bez povolení chodí mineralogové, kteří pak vzorky prodávají na internetu. Tentokrát bylo oproti návštěvě před dvěma lety v lomu o něco méně nálezů vzorků tridymitu, zato byl celkem běžný cristobalit. Podařilo se mi najít opravdu pěkný vzorek do sbírky. V nejnižším patře byly opět i velmi pěkné kalcity, našly se i drobné vzorky, kde byl na kalcitu pyrit. Na čtyřech drobných vzorcích tridymitu jsme našli malé, cca 1 mm velké kuličky, pravděpodobně opálu s modrým zabarvením. Své vzorky jsem bohužel dal vyčistit do ultrazvuku a ukázalo se, že modré zabarvení je pouze povrchový povlak a kuličky jsou čiré, tedy již ne tak efektní. Luďkovi se povedlo na jednom místě najít i několik vzorků s phillipsitem. Bylo hrozné vedro a podcenil jsem pití, takže jsem v lomu málem dostal úpal. Z Vechce jsme pokračovali na Banské. V tom vedru bylo příjemné brodit se potokem a hledat zdejší „okénkové“ opály. Jen místní hladoví komáři odmítali uznat účinnost repelentu, takže to bylo takové bzučivé. Na přespání jsme se vrátili do Herľan, ale tentokrát již jen pod stan u rybníka. Zjistili jsme, že ve štěrku parkoviště u rybníka je množství drobných obsidiánů, takže Luděk bude pátrat, v kterémže lomu v okolí se vyskytuje obsidián.

 

  Herľany, Luděk leze do díry

 

  Vydobytý opál, Herľany, foto Filip Hošek

 

  Opály, Herľany

 

  Opály, Herľany

 

  Herľany, výběr materiálu

 

  Lom Vechec

 

  Cristobalit, lom Vechec

 

  Zformátované vzorky, lom Vechec

 

  Opál 10×7 cm, Herľany

 

  Cristobalit 18×11 cm, lom Vechec

 

  Phillipsit do 0,5 cm, vzorek 10×5 cm, lom Vechec

 

  Kalcit 10×7 cm, Vechec

 

  Kalcit 10×6 cm, Vechec

 

  Řez „okýnkový“ opál 12×4 cm, Banské

 

  Řez „okýnkový“ opál 7×5 cm, Banské

 

  Obsidiány do 2 cm, parkoviště u rybníka v Herľanech

 

 

Čtvrtek 29.7.2021

 

Původně byl v plánu Kecerovský Lipovec, hledání zdejšího výskytu hyalitu, ale vzhledem k tomu, že jsme dostali vzorky od Ondreje Beňa, tak jsme lokalitu vynechali. Stejně tak jsme vynechali lokalitu rodonitů u Smolníku. Bylo vedro, tlačil nás čas a je to daleko pěšky :-). Pokračovali jsme tedy na rodonity u Čučmy. Tentokrát dalo více práce vzorky najít, lokalita je již dost vybraná. Ale úsilí bylo odměněno, našli jsme nejen rodonity, ale i rodochrozity, manganit a pyritizované vzorky. Další lokalitou byla Kociha. Ve štole si Luděk nabral hlavně koninckit a pořídili jsme nějaké fotky z podzemí. Následně jsme přejeli na Mútnik u Hnúště-Likieru. Bohužel, nálezy chalkopyritu a tím i kobaltinu se stále zhoršují, vzorků jsme našli opravdu jen pár. Přespali jsme u rybníka ve Veľkých Dravcích.

 

  Lokalita Čučma, foto Jan Hošek

 

  V lese u Čučmy můžete zažít i adrenalin, foto Jan Hošek

 

  Štola Kociha, foto Jan Hošek

 

  Štola Kociha, foto Jan Hošek

 

  Dobývání koninckitu, štola Kociha

 

  Na Mútniku málo materiálu, a ještě méně vzorků, foto Luděk Kráčmar

 

  Rodonit 8×8 cm, Čučma

 

  Manganit 6×4 cm, Čučma

 

  Koninckit 6×3 cm, Kociha, foto Luděk Kráčmar

 

  Chalkopyrit, kobaltin 4×3 cm, Mútnik

 

 

Pátek 30.7.2021

 

V lomu Veľké Dravce bylo jako obvykle šílené vedro, ke zchlazování nám sloužilo místní jezírko. Nálezová situace kuličkového kalcitu se zhoršila, v nově těžených partiích je málo dutin. Pár sbírkových vzorků jsme však našli a na štípačce a u jednoho z dělníků i doma jsme pak i něco málo nakoupili. I zde však oproti předchozím letům je znát úbytek vzorků a horší kvalita. Zdejší kuličkový kalcit má zajímavou, béžovou fluorescenci v UV světle, hlavně však má pozoruhodně dlouhý dosvit po jeho zhasnutí. Dalším, předem domluveným lomem byla Šiatorská Bukovinka. Našli jsme velmi pěkné vzorky skolecitu. Posledním dohodnutým lomem bylo ložisko Jelšový potok u Staré Kremničky. Bylo vidět, že lokalita zdejších fosilizovaných rákosů v limnosilicitu / opálu je hojně navštěvovaná, takže pěkné vzorky nešlo oproti minulým návštěvám najít. Napadlo mě však, že kompaktnější kusy s bohatší fosilizací by mohly být zajímavé k řezání a leštění, a ukazuje se, že by opravdu mohlo jít o pěkný materiál.

 

  Lom Veľké Dravce, foto Jan Hošek

 

  Náročná práce v lomu Veľké Dravce, foto Filip Hošek

 

  Kalcit, Veľké Dravce

 

  Lom Šiatorská Bukovinka, foto Jan Hošek

 

  Bentonitová těžba Jelšový potok, foto Luděk Kráčmar

 

  Fosilizovaná poloha limnosilicitu až opálu, Jelšový potok, foto Luděk Kráčmar

 

  Kalcit 9×8 cm, Veľké Dravce

 

  Kalcit 15×10 cm, Veľké Dravce  /  Kalcit, Veľké Dravce v UV-C

  

  Skolecit 12×9 cm, Šiatorská Bukovinka

 

  Řez, fosilizovaný limnosilicit 12×9 cm, Jelšový potok

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690