Krušné hory

13.06.2015 00:00

13.-14.6.2015, účast Petr Bittner, Petr Havránek, Karel, Lucie, Kateřina a Anna Martínkovi a Jan Kutý


Nejprve jsme navštívili lokalitu augitu Paškapole. Výkop je starý, zarostlý a zanedbaný, přesto lze stále slušné vzorky najít i bez kopání.
Následoval lom Dobkovičky. Totiž, původně bylo v plánu, že se podíváme do starého lomu Prackovice. Po nahlédnutí na satelitní snímek se však zdálo, že je technologicky napojen na lom Dobkovičky. Tak jsem tam zavolal a dozvěděl se, že lom Prackovice je zrekultivován a probíhá tam stavba dálničního přivaděče :-). Když už byly Dobkovičky na drátě, tak jsem domluvil návštěvu tam. Bohužel, našli jsme pouze drobnější vzorky žilného aragonitu.
 

Z Dobkoviček jsme vyrazili na Mariánskou skálu. V současné době jsou těženy partie chudé na dutiny se zeolity, takže nálezy byly podprůměrné. Našel jsem jednu pěknou větší dutinu, ale byla z balvanu zcela nedobytelná. V trychtýři lomu bylo navíc úplné peklo, jak v parabole zrcadla a tak jsme zlití potem pokračovali dále na lom Soutěsky.
 

V Soutěskách nás čekalo velmi příjemné překvapení. Takové žně nádherného jehličkovitého natrolitu jsem ještě nikdy nikde nezažil. Dále se blížila bouřka a tak jsme při přejezdu do Jeníkova zakotvili v hospůdce na večeři. I přes ochlazení po dešti byla večerní koupel v jezírku v opuštěném lomu u Jeníkova příjemná. Nálezy barytu však nebyly nijak mimořádné. Jezírko v lomu stále stuopá a zvolna již proniká i do částí, kde se dříve barytové vzorky lámaly.
 

V neděli jsme vyrazili na Krupku. Polovina výpravy se vydala na starou haldičku u Barbory, druhá část vyjela lanovkou na Komáří Vížku. Po jejím návratu jsme si nasbírali další vzorky u Prokopské pinky. Na obou lokalitách je téměř identická mineralizace molybdenitu, fluoritu a biotitu, u Barbory je však fluorit hlavně brekciovitý, u Prokopa spíše drobně krystalický.
 

Poslední lokalitou byl lůmek u Dobrčic. Stará haldovina byla odtěžena a stěny značně očištěny, ale v novém materiálu se dá stále vylámat bohatě leštitelného porcelanitu a v magnetitových struskách s trochou snahy a s pomocí magnetu najít i magnezioferrit.
Poděkování patří vedení lomů Dobkovičky, Mariánská skála a Soutěsky za povolení vstupu a sběru minerálů.     

 

výkop augitů Paškapole 

 

 

augit, vzorek 9x5 cm, foto David Lein

 

lom Dobkovičky 

 

 

sloupcová odlučnost čediče v lomu Dobkovičky

 

 

lom Mariánská skála

 

 

velká dutina s natrolitem, lom Mariánská skála

 

 

  lom Soutěsky, sloupcovitá odlučnost čediče

 

 

lom Soutěsky, natrolit in situ

 

 

lom Soutěsky, natrolit, radost pohledět

 

 

lom Soutěsky, hromada úlovků

 

 

lom Soutěsky, ještě jeden radostný pohled

 

 

lom Jeníkov, voda již dosahuje ke stěnám s baryty

 

 

baryt, Jeníkov 10x4 cm, foto David Lein

 

 

haldička Krupka - Barbora

 

 

Barbora, živec impregnovaný fluoritem 8x6 cm, foto David Lein

 

 

Barbora, biotit 10x7 cm, foto David Lein

 

 

Krupka - Prokopská pinka

 

 

Prokop, fluorit, vzorek 6x4 cm, foto David Lein

 

 

Dobrčice, stěna je odbagrována

 

 

Dobrčice, a již vzniká nová haldička po dobývání zpracovatelného porcelanitu

 

 

Dobrčice, klasický šedý porcelanit ve žlutém matrixu, 8x7 cm, foto David Lein

 

 

Dobrčice, atypický béžový kompaktní porcelanit, 15x10 cm, foto David Lein

 

 

 

 

 

 

    

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5