Jižní Morava, jihozápadní a střední Slovensko

23.08.2014 00:00

Jižní Morava, jihozápadní a střední Slovensko

23. – 30.8.2014, účast Petr Bittner, Vladimír Hofman, Naďa Kafková, Jan Kutý a David Lein

 

První mineralogickou lokalitou, kde jsme měli zároveň sraz, byly Bochovice. Pole nad kapličkou bylo bohužel zarostlé. Na poli blíže k vesnici, které bylo čerstvě sklizené, dosud nezorané a neopršelé, jsme našli jen pár zlomků ametystu. Pokračovali jsme tedy do lomu Omice. Bohužel jsme zjistili, že lom je již zřejmě mimo provoz, v podstatě v něm nebyl žádný čerstvý materiál a ve spodní části je již zavážen. Jediným nálezem bylo množství hřibů v jeho těsném okolí. Zastavili jsme se v Lednickém parku, kde jsme shlédli letové ukázky dravců, a pokračovali dále směrem na Slovensko v pěkné průtrži mračen. Na benzínce před hranicemi, kde jsme kupovali dálniční známku, tryskal z kanálu téměř metrový vodotrysk. Přespali jsme proto kus za hranicemi zčásti v penzionu, zčásti v autě.

 

V neděli jsme vyrazili do vápencového lomu Vajarská. Bohužel jsme museli vynechat nedaleké melafyrové lomy Sološnica a Lošonec, kde nám sice také povolili vstup, ale jedině v pracovní dny. Lom Vajarská je obrovský, srovnatelný např. s lomem Čertovy schody u Berouna. Mistr nám doporučil levou stranu na druhém patře, kde jsme našli poměrně značné množství krystalů kalcitu, bohužel drobnějších. Odnesli jsme si i kusový aragonit, po vybroušení by mohl vypadat zajímavě. Následovala mineralogická lokalita lom Buková u Trstína. Opět jde o vápencový lom. Sotva jsme do něj vlezli, začala další bouřka, a tak jsme se rychle běželi schovat. Déšť naštěstí netrval dlouho, ale následný průzkum nepřinesl žádný zajímavý nález. Vyrazili jsme tedy k dalšímu lomu u Krnči. Tam jsme dorazili před setměním a řešili, kde na svahovitém a silně podmáčeném terénu postavit stany. Naštěstí jsme v místní hospodě natrefili právě na mistra z lomu a ten nám dovolil nejen přespat na výborné plošince kousek od lomu, ale odsouhlasil nám i návštěvu, která u tohoto lomu nebyla předjednána.

 

Pondělní ráno tedy začalo v lomu na křemence u Krnči. Vedoucí lomu nám potvrdil dřívější nálezy velkých krystalů křemene, ale momentálně jsme štěstí neměli. Jediné trochu větší krystaly byly na "asimetrickém" kusu křemence (asi metr na metr) a tedy nedobytelné. Pokračovali jsme tedy do lomu Šobov. Tam jsme nejprve hodinu čekali na vedoucího lomu, poté jsme nevydrželi a zavolali jsme mu; povolil nám vstup na spodní etáž s tím, že do hodiny přijede a vezme nás i jinam. Další hodina hledání nepřinesla téměř nic. Pak dorazil vedoucí a dozvěděli jsme se, že lom Šobov v podstatě spravuje občanské sdružení Geoklub. Odstřely jsou cca dvakrát do roka a součástí provozu jsou právě i placené geologické prohlídky (6 euro za osobu). Vedoucí nás vzal na třetí etáž. Bohužel ani zde nebyly žádné mimořádné nálezy, byť se nad některými vzorky pan šéf rozplýval, jak jsou dobré a abychom balvany brali celé, aby se nepoškodily. Na závěr nám ale dal slevu – důchodci zadarmo, student za polovic. Pokračovali jsme na nedaleké staré lůmky nad Bánskou Belou. Naposledy jsem je navštívil zhruba před 25 lety a moc jsem v úspěch nedoufal. Ukázalo se však, že krystaly křemene zde jsou daleko lepší i častější než na Šobově a ještě lepší jsme si vybrali cestou zpět u chalupy pod lokalitou, kde majitel budoval terasy. Nedaleko Banské Belé jsme pak přespali.

 

V úterý jsme pokračovali do lomu Šiatorská Bukovinka. Na horní etáži menšího lomu bylo bohatě zeolitů (zejm. laumonit a paprsčitý skolecit), přestože, jak nás vedoucí lomu upozornil, téměř všechen odstřelený materiál je momentálně zpracován. Problém se zdejšími zeolity spočívá v tom, že jsou velmi jemné a křehké, takže ne všechny přestály převoz bez úhony. Přejeli jsme k lomu Veľké Dravce a se souhlasem strážného nedaleko na louce přespali.

 

Středa započala návštěvou této mineralogické lokality. Lom samotný je od vstupu a zpracování poměrně daleko. Jde o menší čedičový lom, kde se část čediče zpracovává na dlažební kostky. V lomu jsme našli poměrně dost dutin s pro tuto mineralogickou lokalitu typickými polokoulemi kalcitu, bohužel značná část jich byla opět v "asimetrických" :-) balvanech. I u těch menších však byl problém, neboť zdejší čedič je velmi houževnatý a zpravidla se štípe napříč vyhlédnutým vzorkem (jak jinak...). Lepší ukázky jsme proto odnášeli ve velkých kusech čediče, neboť naší pozornosti neunikly štípačky na dlažbu v hale u vstupu do lomu. Naďa našla nejhezčí ukázku v dlaždici připravené na štípání o váze nejméně 20 kg a celou ji odnesla až ke strojům :-). Dělníci u štípaček nám vzorky nejen ochotně zformátovali, ale pak otevřeli bednu a každého z nás podarovali dalšími vzorky, které se jim dostaly již dříve při práci do rukou. Mineralogické návštěvy zde zjevně nejsou výjimečné. Minerály z tohoto lomu jsou patrně nejlepšími nálezy, které jsme si z akce dovezli. Po tomto mineralogickém nalezišti se naše skupinka rozdělila. Vláďa, Naďa a David jeli navštívit Domicu a Aragonitovou jeskyni, já s Petrem jsme se rozjeli za dalšími nerosty do štoly u Kocihy. Vstup i pobyt byl náročný, vstup „na kačáka“ a ani ve štole samé se nedalo nikde úplně napřímit. Asi hodinu jsme střídali dřep a předklon, ale vynesli jsme si bohatě fosfátů (namodralý evansit, bílý vashegyit). Některé uvnitř potmě pod UV světlem i zřetelně fosforeskovaly. Pokračovali jsme do Mútniku u Hnúště-Likieru, kde je hlubinný důl na mastek a dolomit. Odvaly i materiál z drtičky je tam volně přístupný a z vrátnice nás tam ochotně nasměrovali. Podle literatury zde má být hlavním minerálem krystalický pyrit, vedlejším žilky a impregnace chalkopyritu. Pyrit jsme zde téměř nenalezli, zato chalkopyritu hotové záplavy. V bílém dolomitu se chalkopyrit velmi vyjímá a připadali jsme si jako při sběru zlata na Klondajku. Zde se k nám opět připojila i jeskynní skupina, takže i oni si vybrali bohatě zlata. Následoval přejezd k Banské Bystrici a noc v kempu.

 

Ve čtvrtek ráno jsme se vypravili na dřevité opály na Povrazník. lokalitu jsme ani nepoznali. Rozsáhlé křoviny byly vyřezány a samotné naleziště srovnáno buldozerem do roviny. Chvíli jsme bezradně paběrkovali střípky, ale pak Petr zjistil, že další, nové výkopy se skrývají ve vysoké trávě o třicet metrů níže. Hned u nich našel i zapomenutý kus tak 20x10 cm bohužel méně kvalitního opálu. O kus vedle pak David našel asi třetinový, ale velmi pěkně vybarvený kus, jinak již jen střípky a menší zlomky. Pokračovali jsme tedy na další mineralogické naleziště, Ľubietovou-Podlipu. Zamířili jsme po strmých haldách rovnou na vrchol, kde jsme asi dvě hodiny paběrkovali drobné vzorky liebethenitu. Lepší nález se nekonal. Po výborné večeři v kolibě u Starých Hor pokračoval David do Prahy, neboť ho čekal týden s rodinou v Chorvatsku, zatímco zbytek naší výpravy našel noční útočiště na odvalu štoly Haliar u Starých hor.

 

V pátek ráno jsme zjistili, že odval je starý a zašlý, bez většího kopání s nulovou šancí nálezů, a proto jsme pokračovali na Piesky u Španej Doliny. Oproti návštěvě před dvěma lety byly nálezy skromné. Levá strana hald s azuritovými sluníčky byla takřka vysbírána a vršek, kde bývaly bloky kamene porostlé drobně krystalickým azuritem, byl rozdrcen takřka na štěrk a nález krystalů na zlomcích byl spíše ojedinělý. Dalším mineralogickým nalezištěm měl být starý lůmek u Horné Štubni, kde se měly dle literatury v písčitých březích nacházet dřevité opály. Po příjezdu jsme zjistili, že lom je opět v čilém provozu, svrchní materiál shrnut bagry do zarostlých valů. V okrajích jsme nic nenašli a v samotném lomu pár kousků dutin v tufitech vyplněných snad jakýmsi vrstevnatým poloopálem. Noc jsme strávili v kempu.

 

V sobotu jsme již vyrazili domů, na moravské lokality nerostů. První byl Študlov u Valašských Klobouků. Zde se má v uhelných lupcích nacházet jantar. Výkopy na lokalitě „V Lázkách“ jsme za přispění místních našli hned. Výkopy však byly staré a zavalené a naději by přineslo jen delší usilovné kopání, na které jsme však nebyli vybavení. Zkusili jsme proto štěstí ještě v pískovně nad vsí, kde se měl jantar také vyskytovat. Pískovna je stará a nález se nekonal. Dále jsme pokračovali na staré lomy u Věžné u Bystřice nad Pernštejnem. Velký lom je zarostlý, zjevně bez novějších mineralogických prací. O kus dál jsme našli poměrně čerstvý rozkopaný výchoz živce s podélně protáhlými vrostlicemi biotitu, ale jinak bohužel bez zajímavějšího nálezu. Pokračovali jsme na lokalitu Blažkov, kde u bezejmenného přítoku potoka měla vystupovat vápencová skalka s krystaly dravitu. Na místě byl však tak vysoký a hustý porost netýkavky Royleovy, kopřiv, bezu a dalších křovin, že nebyla šance výchoz objevit. Měli jsme záměr zastavit se ještě na křemeny a citríny u Budče nad Sázavou, ale jako na začátku, tak i na konci nás zastihla průtrž mračen, takže jsme již jeli rovnou domů.

 

Poděkování za povolení vstupu náleží vedení lomů:

 

Hutira – lom Omice u Rosic

Holcim – lom Vajarská, Rohožník u Malaciek

Alas – lom Sološnica a Lošonec (bohužel nevyužito)

VKP Buková – lom Buková u Trstína

Slovskal – lom Krnča

občanské sdružení Geoklub – lom Šobov

Kolejové a dopravné stavby – lom Šiatorská Bukovinka

Eurobasalt – lom Veľké Dravce

 

lom Omice

Lednice - letové ukázky dravců, foto V.Hofman

gejzír na benzince u Slovenských hranic

lom Vajarská

kalcit in situ, lom Vajarská, foto David Lein

lom Vajarská, foto David Lein

kalcitový sintr 14x10 cm. lom Vajarská, foto David Lein

 aragonit 10x10 cm, lom Vajarská, foto David Lein

kalcit 10x8 cm, lom Vajarská, foto David Lein

lom Krnča, krystaly jen na asimetrických balvanech, foto David Lein

lom Šobov, foto David Lein

lom Šobov, foto David Lein

křemen in situ, lom Šobov, foto David Lein

lůmek Banská Belá, foto David Lein

křemen 12x11 cm, lůmek Banská Belá, foto David Lein

křemen, výřez 5x3 cm, lůmek Banská Belá, foto David Lein

lom Šiatorská Bukovinka

lom Šiatorská Bukovinka, foto David Lein

zeolit in situ, Šiatorská Bukovinka, foto David Lein

zeolit in situ, Šiatorská Bukovinka, foto David Lein

 lom Šiatorská Bukovinka, foto David Lein

laumonit 8x6 cm, lom Šiatorská Bukovinka, foto David Lein

lom Šiatorská Bukovinka, foto David Lein

lom Veľké Dravce

lom Veľké Dravce, foto David Lein

kalcit in situ, lom Veľké Dravce, foto David Lein

kalcit in situ, lom Veľké Dravce, foto David Lein

kalcit in situ, lom Veľké Dravce, foto David Lein

kalcit in situ, lom Veľké Dravce, foto David Lein

kalcit 11x8 cm, lom Veľké Dravce, foto David Lein

 

kalcit výřez 12x10 cm, lom Veľké Dravce, foto David Lein

 

 

 

štola Kociha

 

 

vashegyit, evansit 12x6 cm, štola Kociha, foto David Lein

vashegyit, evansit in situ, štola Kociha

dolomitové haldičky s chalkopyritem, Mútnik

chalkopyrit 9x5 cm, Mútnik, foto David Lein

chalkopyrit 8x6 cm, Mútnik, foto David Lein

zplanýrovaná lokalita dřevitých opálů u Povrazníku, foto David Lein

dřevitý opál 11x7 cm, Povrazník, foto David Lein

Ľubietová - Podlipa, foto David Lein

Ľubietová - Podlipa

lokalita Haliar u Starých Hor

lokalita Haliar u Starých Hor

Piesky u Španej Doliny

Piesky u Španej Doliny, krásné pozadí

lom Horná Štubňa

poloopál (?) 12x8 cm, lom Horná Štubňa, foto David Lein

Študlov, V Lázkách, uhelné lupky s výskytem jantaru

 lom Věžná u Bystřice nad Pernštejnem

živcový výchoz vedle lomu Věžná

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690