Jeseníky

28.09.2018 00:00

Jeseníky

28.-30.9.2018, tři účastníci

 

V pátek jsme začali návštěvou lůmku u Bludova. Zdejší materiál se, podle mého bohužel, používá zřejmě jen jako kamenivo. Křemenný matrix je hustě prosycen zejména granáty o velikosti od jednoho do deseti milimetrů, místy i s epidotem a vytváří charakteristický materiál nazývaný „bludovit“ . Jistě by bylo možné jej zpracovávat na velmi pěkný obkladový materiál, z bludovitu se vyráběly i šperky. Je dle mého škoda, že tak kvalitní surovina mizí  někde ve štěrku. Nasbírali jsme bohatě vzorků, vybírali jsme zejména ty pestřejší, s epidotem.

Další zastávkou byl lom Hraběšice-Krásné. Stejně jako při předchozích asi pěti návštěvách jsme však neměli štěstí, našli jsme jen drobné křemeny a povlaky epidotu, které nestály za sebrání.

Pokračovali jsme do Střeleckého dolu u Vernířovic. Výkopy, které zde byly před dvěma lety, jsou již opět zcela zasucené, stejně jako vstup do krátké štoly v lůmku. Při pečlivém probírání sutí se dají najít v materiálu drobnější zlomky berylu, ale lepší nález by byl velkou náhodou. Bohatě se zde vyskytují vcelku vzhledné agregáty muskovitu.

V sobotu jsme nejprve vyrazili do Starého Podhradí. Chtěl jsem zkusit najít zdejší zdroj zajímavého materiálu bohatě prosyceného vesuviánem a granátem, jehož vzorek jsem zakoupil minulý rok na burze v Tišnově. Také jsme chtěli odtud dojít na lokalitu výkopů krystalů křemene a scheelitu. Motali jsme se dost dlouho marně po okolí. Výchoz vesuvianu s granátem jsme neobjevili, zato jsem zjistil, že jsem si špatně přepsal GPS souřadnice na křemeny i scheelit.

Pokračovali jsme proto na Nový lom u Černé Vody, dříve bohatou lokalitu molybdenitu a se štěstím i epidotu. Lom je již několik let mimo provoz a jediný molybdenit, který jsme našli, byl na obrovském balvanu, leda na vyfocení.

Vyrazili jsme dále, na chvíli jsme se zastavili u Vápenné na Korálových jámách, kde pilně pracovaly dvě party se síty ve stokrát prohrabaném materiálu. Žádné nové, větší práce zde od minulé návštěvy nebyly patrné. Vyjeli jsme dál až pod starý stěnový lom na Boží Hoře a náročným terénem jsme se prodrali k výkopu po jeho pravé straně. Dříve se zde daly najít pěkné, lesklé krystaly hesonitu a vesuvianu. Výkop je nyní zcela zasucen, ale cca 20 metrů pod ním je vykopaná čerstvá rýha a podle zbytku materiálu zde pilní sběratelé byli úspěšní.

Závěrem dne jsme se pokusili ještě jednou najít výkopy křemene a scheelitu nad Starým Podhradím, tentokrát se „správnými“ GPS souřadnicemi a zevrubným popisem. Zajímavé bylo, že GPS byly jinde, než kam směřoval popis, a lokality jsme ani podle jednoho nenašli. Je fakt, že je tam terén velmi nepřehledný, prudké svahy a navíc spousty nově vykácených ploch.

V neděli jsme zajeli do bývalého grafitového lomu Konstantin u Velkého Vrbna. Pod stěnou naproti vstupu lze sbírat vzorky grafitické břidlice, některé se ve slunci leskly jak plátky stříbra. Na vyvýšenině vlevo od vstupu pak je poměrně velký výchoz nebo neodvezený zbytek rozpadající se grafitové suroviny, ze které se dají vyhrabovat kusy grafitu až do 20 cm.

Poslední lokalitou byla zastávka na poli u Chřenovic. Asi po hodině jsme si já i Petr našli poměrně velké kusy rutilu a to přes to, že podmínky byly nepříznivé, neboť odpolední šikmé slunce pilně pražilo do již cca deseticentimetrového osení. Jinak bylo pole dobře vypláchnuté, po průtrži tam tekla zemina až do rokle u lesa. Tak mě to navnadilo, že jsem pojal záměr vypravit se tam na rutily znovu, jakmile bude předpověď hlásit zataženo.

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

 

  Lůmek v Bludově

 

  Charakteristický bludovit v lůmku

 

  Bludov, vzorek bludovitu, granát, epidot, 9×7 cm

 

  Bludov, rozříznutý bludovit, 14×5 cm

 

  Lom Hraběšice

 

  Epidot v lomu Hraběšice, šířka záběru 3 cm

 

  Zasucené ústí štolky Střelecký důl

 

  Střelecký důl, všude podrcený pegmatit.

 

  Střelecký důl, muskovit, 7×6 cm

 

  Černá Voda, Nový lom

 

  Molybdenit Nový lom, šířka záběru 5 cm

 

  Boží Hora u Žulové, dokumentační vzorek hesonitu, 10×6 cm

 

  Grafitový lom Konstantin, Velké Vrbno

 

  Výchoz s grafitem, lom Konstantin

 

  Lom Konstantin, grafitická břidlice 10×5 cm

 

  Lom Konstantin, grafit, 9×6 cm

 

  Pole u Chřenovic

 

  Chřenovice, rutil in situ

 

  Chřenovice, velký rutil 4,5×3,5 cm

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690