Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

02.10.2021 00:00

2.10.2021, účast za Mallorn, z. s., 1 osoba

 

První navštívenou lokalitou bylo pole u Čejova. Bohužel nebylo zorané, jen posečené, a moc slibných kamenů se neukazovalo. Pouze několik účastníků exkurze mělo štěstí, že našlo vzorky s apatitem, maximálně však do cca 3 mm. Našlo se i několik krystalů křemene až záhnědy. Pokračovali jsme do lomu Pohled u Havlíčkova Brodu. Zde si každý mohl nasbírat celkem vzhledné kusové sfalerity a pyrhotiny. Na jednom místě lomu dokonce ležely dva balvany celistvého pyrhotinu o průměru přes půl metru. Celkem běžné byly i žíly azbestu, až 4 cm silné. Daly se najít i pukliny s alpskou paragenezí, ale kromě drobných krystalků křemene až záhnědy a krychliček pyritu jsme na nich nic výjimečného neobjevili. Bohužel se nepodařilo najít žádný vzorek se scheelitem. Následovala lokalita hradbového ametystu u Bochovic. Pole byla buď nezoraná, nebo naopak osetá a neopršelá, a tak byly nálezy skromné. Náš výkop v remízkách z minulého roku byl poznat již jen podle velmi mírné propadliny a byl zcela zarostlý travou. Poslední navštívené naleziště ametystů u Kojatína dopadlo podobně. Plocha bývalých výkopů, která byla již vloni zarovnána buldozerem se nijak nezměnila, kupodivu tam nebyl ani žádný nový výkop. Plocha je připravena k nové výsadbě stromů a část je jako připravená školka i oplocena. Přesto tam jeden z účastníků našel překvapivě pěkný kusový křemen se sytým ametystem uvnitř, vhodný na říznutí a leštění. Pole okolo byla z části zarostlá řepkou, z části čerstvě osetá a neopršelá a daly se na nich najít jen nepatrné zlomky ametystu.

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

 

 

  Pole Čejov – apatity

 

 

  Antofylitový azbest Pohled u Havlíčkova Brodu 8×6,5×4,5 cm žíla 3 cm

 

 

  Pyrhotin Pohled u Havlíčkova Brodu 7×7×4,5 cm

 

 

  Sfalerit Pohled u Havlíčkova Brodu 8×4×4 cm

 

 

  Remízky Bochovice

 

 

  Pole Bochovice

 

 

  Výkopy Kojatín

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5