Exkurze Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze

21.05.2022 00:00

Exkurze Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze

21.5.2022, účast za Mallorn 1 osoba

 

Zúčastnil jsem se Exkurze Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze. První lokalitou byl lom Vlastějovice. Nálezy byly chudé, dost bylo pouze magnetitu. Jeden velký kus kompaktního magnetitu byl nalezen i v čerstvě odstřeleném materiálu spodní etáže, takže je zřejmé, že lze očekávat další, nové výskyty. Sem tam byla k nalezení skarnová hornina s granátem a křemenem, i když ne v takové, leštitelné kvalitě jako při naší minulé návštěvě tohoto lomu. Pokračovali jsme ke Kutné Hoře, kde část exkurze vyrazila na středověké struskové haldy a část do nedalekého, starého lůmku. Přestože jsme v haldovině strusky kopali až do hloubky okolo 1,5 metru, nálezy chryzokolu byly spíše dokumentační. V lůmku ti, kdo měli dobré oči, nacházeli krystaly anatasu do velikosti 2 mm. Poslední lokalitou byl lom Libodřice. Nálezy byly velmi chudé. Povlaky pyritu, pár vysypaných krystalů křemene do cca 2 cm, lupen biotitu, asi 4 cm.

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

 

  Lom Vlastějovice

 

  Vrchlice u Kutné hory – středověké strusky

 

  Vrchlice, chryzokol ve strusce, největší 8×6 cm

 

  Lom Vlastějovice

 

  Účastníci exkurze u lomu Vlastějovice

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5