Do Jeseníků a zase zpátky

15.05.2012 21:36

5.-8.5.2012, účast: Petr Bittner, Jan Hošek a Jan Kutý

 

Sobotu jsme začali v Libodřicích. Ve spodním patře lomu jsme objevili balvan plný drobných granátů, předpokládáme že bude zajímavý jeho nábrus. Kromě průběžných drobných vzorků pyritu jsme pak našli v nejvyšší etáži žílu se vzorky analcimu. Pokračovali jsme do Ratboře, kde se nám konečně podařilo objevit místo s bohatými nálezy pyropů v hadcích. Ve vyschlém korytě potoka byly patrné haldičky přerýžovaného písku a jistě bude zajímavé se sem někdy vypravit s rýžovacím sítem. Obdobně jsme našli i podobnou lokalitu u nedalekého Sedlova, byť jsou zde zdroje pyroponosného hadce o něco chudší. Pokračovali jsme na Kaňk u Kutné Hory, kde nás však chytla bouřka a zahnala nás do auta. Přejeli jsme proto k pískovně u Pamětníku, kde jsme se v dešti utábořili.

 

V neděli ráno bylo ještě pod mrakem, ale již nepršelo. Nasbírali jsme každý několik vzorků zkamenělého dřeva (araukaritu), našli jsme i pár úlomků jaspisu, ale nevalné kvality. Od minulé návštěvy se těžba významně snížila a hrubá frakce je patrně průběžně odvážena, takže se dalo hledat pouze v poměrně malé ploše rozhrnutého hrubého štěrku. Z Pamětníku jsme pokračovali přes Malé Vrbno, kde je starší halda grafitu na která lze sbírat syntetické karborundum. Materiál je to sice na pohled velmi efektní, ale do sbírky minerálů nepatřící. Odpoledne jsme dojeli k Žulové, kde jsme nejprve navštívili Korálové jámy a posbírali nějaké ty krystalky křemene a křišťálu. V opuštěném lomu na úbočí Boží Hory jsme zaparkovali a vydali se prořezaným polomem k nedalekému výkoupu, kde se Honzovi Hoškovi podařil nález balvanu mramoru s nárůstem lesklých krystalů hesonitu a vesuvianu. Po návštěvě vrcholu Boží Hory, kde jsme si pouze ověřili že u kostela není nic čerstvě rozkopaného jsme se vrátili k autu, postavili stany a šli spát. V noci přišla pěkná bouřka.

 

V pondělí jsme se vypravili do lomu u Ralux, kde nám ochotný jednatel popsal a ukázal provoz od těžby – odstřelu, přes lámání bloků žuly, až po štípání dlažebních kostek. Bohužel, v tomto lomu se mineralogické ukázky nevyskytují. Na štípačce dlažby Honzovi Hoškovi naformátovali ukázku hesonitu a vesuvianu z předchozího dne. Na skládce odpadního materiálu vedlejšího Nového lomu jsme si pak každý našel pár vzorků molybdenitu. Odtud jsme jeli zpět na Korálové jámy, protože jsme správně tušili, že noční průtrž nám odhalí další krystaly křemene a křišťálu. Odpoledne jsme pak přejeli do lomu Vycpálek u Vápenné. Nebýt znalosti Honzy Hoška, popaběrkovali bychom po povrchu pár zbytků a jeli dále. Honza však začal kopat a po chvíli vytahovat jeden krystal hesonitu za druhým. Nakonec jsme se prostřídali, zakopali jsme se metr a půl do hloubky a každý si odnesl tolik hesonitů, kolik utáhl. A to tam určitě ještě alespoň 20 kg těch horších zůstalo. Ve Vycpálku jsme přespali.

 

V úterý ráno jsme se vypravili na cestu zpět. Zastavili jsme se u Chvaletic, kde jsem se těšil na focení staré lomové stěny s bohatými nárůsty krápníků zeleného a do hněda zabarveného melanteritu (zelené skalice). Jaké však bylo naše zklamání, když jsme zjistili že tato lokalita je zavezena skládkou suti a tak již navždy zničena a ztracena. Poslední zastávka byla opět na Kaňku u Kutné hory, odkud nás vyhnala bouřka. Ostatní pohrdli, ale já jsem si nasbíral pytlík vzorků jedovatého bukovskýitu. A pak již následovala jen cesta domů.

 

pyrit, lom Libodřice, 15 x 8 cm

lokalita pyropů u Ratboře

pyrop, Ratboř, vzorek 10 x 8 cm

araukarity v pískovně u Pamětníku

syntetický korund u Malého Vrbna

hledání křišťálů v Korálových jámách

úhledný vzorek křišťálu z Korálových jam 10x7 cm

křišťály, Korálové jámy, do 2 cm

balvan mramoru s hessonitem a vesuvianem, výkop Boží Hora u Žulové, šířka cca 40 cm

žíla živce v lomu Ralux

  

hessonity ve vápencové kře – Vycpálkův lom

kopání hessonitů nad Vycpálkovým lomem

nadílka hessonitů - dělení kořisti ve Vycpálku

hessonit, 4 cm

melanteritová stěna v lomu ve Chvaleticích v roce 2005

melanterit obarvený hematitem, rok 2005

krápníky melanteritu, rok 2005

bývalá lokalita melanteritu ve Chvaleticích dnes

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5