Děčínsko (uzavřená akce)

23.07.2022 00:00

Děčínsko (uzavřená akce)

23.-24.7.2022, účast 4 osoby

 

V sobotu jsme navštívili lokalitu natrolitů u Malšovic. Dobývání bloků ze skály dalo zabrat, ale některé vzorky se kvalitou blíží starým nálezům z lomu Soutěsky. Natrolit zde je čirý až bílý, výjimečně, v navětralých dutinách hnědočervený – potažený oxidy železa. Velikost dutin se pohybovala do 8, vzácně do 10 centimetrů. Kromě natrolitů byli v dutinách občas krystaly kalcitu, vzácněji analcimu.

 

V neděli jsme vyrazili na lokalitu Malá Veleň, poblíž známého lomu Soutěsky u Děčína. V bloku kamene ve starém lůmku byly opět dutiny vyplněné natrolitem, tentokrát velmi podobným natrolitu z Mariánské skály. Dutiny byly běžné do 4 centimetrů, vzácně až do 6 centimetrů. Zdejší natrolit má bílou, krémovou až našedlou barvu. Ale hlavně se zde dá najít apofylit, pro České středohoří a Čechy vůbec, velmi výjimečný minerál. (Známý je hlavně z Indie.) Občas se najde v dutinách také kalcit, velmi výjimečně chabazit a phillipsit. V průběhu práce se z ničeho nic, asi dvacet metrů od nás, z hrany asi 15 metrů vysoké lomové stěny zřítil velký, živý strom. Nějak máme na náhle padající stromy v lese štěstí, podobný zážitek jsme měli v loňském roce na Pustém Vrchu.

 

Publikované fotografie © spolek Mallorn

 

  Malšovice, vyrubané vzorky

 

  Natrolit, apofylit, Malá Veleň, výřez 3 cm

 

  Malšovice, dutina s natrolitem na lokalitě

 

  Malšovice, dutina s natrolitem na lokalitě

 

  Natrolit 11x9 cm, Malšovice

 

  Natrolit 13x10 cm, Malšovice

 

  Analcim, kalcit, Malšovice, výřez 3 cm

 

  Natrolit, Malá Veleň, výřez 3 cm

 

  Natrolit, Malá Veleň, výřez 3 cm

 

 

  Natrolit, apofylit, Malá Veleň, výřez 3 cm

 

Vyhledávání

Kontakt

Mallorn Chelčického 12
Praha 3
13000
+420723589170
(předseda spolku)

datová schránka: uyzidq5

bankovní spojení:
FIO banka, č. ú: 2900654690/2010
IBAN: CZ6120100000002900654690